ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(Редакція Договору чинна від 15 квітня 2020 року)

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір на нижчевикладених умовах, що у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України здійснює невизначеному колу осіб ФІЗИЧНА ОСОБА–ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕРШАДСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (надалі «Продавець»), що належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі публічної оферти (надалі «Договір»)  та вихідних або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Продавець ­– фізична особа-підприємець Бершадський Сергій Васильович, ідентифікаційний код якого 2935117335, місцезнаходження: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Михайлівська, будинок 20-Б, квартира 37, що зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, та здійснює реалізацію Товарів через Сайт Продавця.

1.1.2. Покупець ­– фізична особа або юридична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Продавця для придбання товарів через Сайт Продавця.

1.1.3. Товар – борошняні кондитерські вироби в асортименті, інформація про які наведені на сайті Продавця, що пропонуються до реалізації на умовах, викладених на Сайті Продавця.

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Продавця і Покупця.

1.1.5. Cайт Продавця – веб-сторінка в мережі інтернет за адресою: https://delicia.ua/,  яка є джерелом інформування Покупців про Продавця та Товари, що ним реалізуються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Продавця, що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах, що розміщена за посиланням: https://delicia.ua/dogovir-publichnoyi-oferti/ .

1.1.7. Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Даний Договір публічної оферти є публічним договором, у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, і Покупцем, з іншої сторони, з моменту Акцепту даного Договору.

2.2. Товари, представлені на Сайті Продавця можуть бути реалізовані Покупцю виключно після здійснення Акцепту Договору Покупцем. Акцепт даного Договору вчиняється Покупцем  шляхом здійснення замовлення на Товар або шляхом реєстрації Покупця на Сайті Продавця. Реєструючись на сайті Продавця або здійснюючи замовлення на Товар, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору та здійснює Акцепт всіх без винятку його умов та положень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зо­бов’язується на умовах і в порядку, передбачених даним Договором, здійснювати продаж Товару згідно замовлень, оформлених Покупцем, а Покупець зобов’язаний сплатити вартість замовленого Товару Продавцю.

3.2. Замовлення може здійснюватись Покупцем як в електронній (через оформлення замовлення на Cайті Продавця) так і в усній формі (за телефоном).

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є об’єктом  судового спору, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Укладаючи даний Договір Сторони підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.

3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ПРОДАВЦЯ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Покупець здійснює вільний вибір Товару на Сайті Продавця. Перед здійсненням замовленням Товару Покупець зобов'язується ознайомитися з правилами доставки і оплати Товару, а також умовами його повернення.

4.2. При замовленні Товару або  реєструючись на Сайті Продавця Покупець зобов'язаний вказати наступні дані:

- ПІБ (Найменування у випадку, якщо Покупець є юридичною особою);

- Номер телефону;

-Адреса електронної пошти;

- Адреса для доставки Товару.

За необхідності Покупець має право залишити додаткові коментарі до замовлення.

4.3.  Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, внесеної Покупцем при реєстрації  на сайті Продавця або здійсненні замовлення Товару.

4.4. Після оформлення замовлення на Сайті Продавця, менеджер, який організує виконання замовлення, може зв’язатись з Покупцем з метою уточнення деталей замовлення Товару.

4.5. Якщо на складі у Продавця на момент оформлення замовлення відсутній замовлений Товар або необхідна кількість замовленого Товару, або продаж Товару неможливий з інших причин,  Продавець інформує про це Покупця за допомогою телефонного дзвінка. Покупець має право погодитися прийняти Товар в очікувані терміни і в кількості, що є в наявності у Продавця, або анулювати дану позицію Товару із замовлення. У разі неотримання відповіді від Покупця протягом 1 (одного) робочого дня Продавець залишає за собою право анулювати даний Товар із замовлення, або все замовлення Покупця.

4.5.  Інформація, розміщена на Сайті Продавця, має ознайомлювальний характер. Зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від зображень, представлених на Сайті Продавця. Розбіжність зовнішнього вигляду і комплектності реального Товару з зображенням і описом на Сайті Продавця не є показником неналежної якості Товару.

4.6. Покупець може здійснити запит додаткової інформації про Товар шляхом звернення до Продавця через засоби зв’язку, вказані на Сайті Продавця. Здійснюючи замовлення Товару Покупець підтверджує, що з боку Продавця йому була надана уся інформація, що була необхідна Покупцю для обрання та купівлі Товару.

4.7. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам пароль для доступу на Сайт Продавця, зазначений ним при реєстрації.

4.8. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті Продавця, під його обліковим записом і від його імені.

4.9 Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні та/або виконанні замовлення, якщо у Продавця будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані при оформленні Замовлення.

4.10. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні та/або виконанні замовлення у випадку порушення Покупцем умов даного Договору.

4.11. Продавець має право тимчасово призупинити прийом замовлень Товару від Покупця у разі технічних неполадок, що не дозволяють прийняти замовлення Товару, або тимчасового призупинення виробництва товарів, відсутності Товару на складі, призупинення діяльності Продавця та з інших причин, що об’єктивно унеможливлюють продаж Товару.

4.12. Сайт Продавця дозволяє Покупцю переглядати і завантажувати матеріали, розміщені на ньому, тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Покупцем всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право інтелектуальної власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали Сайту Продавця, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. Ціни на Товар вказуються на Сайті Продавця на кожну окрему асортиментну одиницю Товару згідно з діючим прайсом Продавця. Ціни на Товар вказуються в гривні.

5.2. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку до моменту його оплати.

5.3. Товар може бути оплачений Покупцем в наступному порядку:

-шляхом безготівкового розрахунку за допомогою електронних платіжних систем на Сайті Продавця (Liqpay, Privat 24 тощо). При обранні даного способу розрахунку з Покупця може бути утримана комісія в розмірі, встановленому оператором платіжної системи.

- готівковим розрахунком при здійсненні отримання Товару шляхом самовивозу з фірмового магазину Продавця.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

6.1. Товар може бути доставлений Покупцю на умовах, вказаних в розділі «Оплата та доставка» на Сайті Продавця (https://delicia.ua/oplata-i-dostavka/), а саме:

6.1.1. Доставка Товару перевізником «Нова пошта» на відділення, обране Покупцем при оформленні замовлення. Вартість доставки Товару даним способом не включена у вартість Товару. Доставка здійснюється у строки, вказані перевізником. Оплата доставки здійснюється Покупцем за чинними тарифами перевізника «Нова пошта».

6.1.2. Самовивіз замовленого Товару Покупцем з одного з фірмових магазинів Продавця, адреси яких розміщені на Сайті Продавця.

6.2. Покупець самостійно обирає спосіб доставки Товару при оформленні замовлення. 

6.3. При здійсненні самовивозу Товару, що був оплачений Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Покупець зобов’язаний пред’явити представнику Продавця документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

6.4. Продавець реалізує Покупцю продовольчі товари. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172, продовольчі товари входять до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню),  якщо   вони   не   задовольняють споживачів з будь-яких причин.

6.5. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Товар, якість якого відповідає інформації про Товар, що надається Продавцем згідно Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (на упаковці Товару або етикетці, приєднаній до неї або в інший спосіб, передбачений законодавством.).

6.6. Покупець зобов’язаний перевірити відповідність Товарів замовлення за кількісними та якісними характеристиками. Прийняття Покупцем Товару в місці його доставки підтверджує  відсутність претензій до Товару.

6.7. Претензії щодо прихованих недоліків якісних характеристик Товару приймаються Продавцем протягом строку придатності Товару, вказаного на упаковці або етикетці, за умови дотримання Покупцем умов зберігання Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

7.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

7.4. Продавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Продавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Продавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

7.5. У випадку порушення Покупцем умов даного Договору, Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні та/або виконанні замовлення Покупця. При цьому Продавець звільняється  від будь-якої відповідальності перед Покупцем за наслідки такої відмови.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1 Акцептуючи даний Договір, Покупець, дає дозвіл на збір, обробку, зберігання Продавцем персональних даних Покупця та їх розповсюдження Продавцем у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних»  з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для доставки Товару Покупцю і інформування Покупця про рекламні пропозиції Продавця. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Покупець має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Продавцю. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для доставки Товару Покупцю і інформування  Покупця про рекламні пропозиції Продавця. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання даного Договору, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних, в т. ч. поштовим операторам, що здійснюють доставку Товару, а також будь-яким фінансовим установам і іншим третім особам на розсуд Продавця.

8.2. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище, ім'я, по- батькові, паспортні дані, місце доставки Товару; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер) тощо. Продавець отримує персональні дані Покупця з відкритих джерел, а також безпосередньо від Покупця в документах або повідомленнях, що подаються Покупцем на ім'я Продавця, в т.ч. при заповненні полів на Сайті Продавця при реєстрації або оформленні замовлення Покупцем.

8.3. Покупець погоджується, що Продавець має право використовувати персональні дані Покупця у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Покупця про Товару  та рекламні пропозиції Продавця  засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т. п.

8.4. Покупець підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Покупця, як суб'єкта і володільця персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

9.2. Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем Акцепту Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без будь-якого спеціального повідомлення Покупця, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті Продавця. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

9.4 Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

9.5. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх істотних вимог, що є необхідними для чинності правочину.

10. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФО-П Бершадський С.В.      
Адреса: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Михайлівська,    
будинок 20-Б, квартира 37     
Ідентифікаційний номер: 2935117335            
Тел. +380503003422     
E-mail: shop.delicia@delicia.com.ua